SiliceaPlus – weerststand verhoging voor alle planten

50.00 

SiliceaPlus – weerststand verhoging voor alle planten

SiliceaPlus van HealthyGardening bevat Silicium, Silicium werkt weerstandverhogend tegen in belangrijke mate Droogtestress. Echter Silicium verhoogt ook de weerstand tegen infectieziekten, draagt bij aan een sterke verbetering van de opname van Phosphor, en heeft een regulerende werking bij toepassing van C20 verhoging(>600 ppm/0,06%). Bovendien bevat Silicea Plus significant opneembaar Kalium(K) wat eer bijdraagt aan een de groei en kleur van uw gewas.

Beschrijving

SiliceaPlus – weerststand verhoging voor alle planten

SiliceaPlus verdicht oppervlaktestructuren van cellen en weefsels zoals huidmondjes waardoor het voor schimmels, en in het bijzonder echte meeldauw en valse meeldauw nauwelijks of geen effect op de plant. Ook zuigende en bijtende insecten kunnen moeilijk door de verharde en verdikte opperhuid(cuticula) dringen en daardoor geen schade aan het blad toebrengen. Fosfor onderhoud o.a. het bloeiproces en organisch of anorganisch gebonden, is het meest moeilijk opneembare element van alle andere meststof-elementen. SiliceaPlus zorgt niet alleen voor verbetering van fosfor-opnames, in de plant wordt fosfor beter getransporteerd naar plaatsen waar er behoefte is.

Na toedienen van wordt direct de weerstand tegen droogtestress verhoogd. De plant kan dan zonder afwijkingen hogere temperaturen verdragen. Zijn extreem hoge temperaturen te verwachten, dan biedt SiliceaPlus bescherming ten uitdroging en verval.

Eigenschappen

  • Verhoogt direct de weerstand tegen droogtestress
  • Verhoogt weerstand tegen infectieziekten
  • Verbeterd sterk de opname van fosfor
  • Regulerende werking van bij toepassing van CO2 verhoging (> 600 ppm/ 0,06%).

Het éénmaal wekelijks toedienen van SiliceaPlus gedurende de gehele cyclus is voldoende.
Doseer SiliceaPlus met verdunnning 1:1000(1ml/1 liter water)
SiliceaPlus kan NIET gecombineerd worden met andere toevoegingen

Gebruikschema

  • 1ml op 1 liter water
  • 10ml op 10 liter water
  • 25ml op 25 liter water
  • 50ml op 50 liter water
  • 100ml op 100 liter water
Orthosilicaat 19%
Kaliummetasilicaat 11%
Penthydroxysilicaat 5%