HealthyGardening Substraat fysiologie

Onze basis meststoffen bestaan uit 60% minerale en 40% organische componenten

De minerale componenten zijn zouten , meestal oxiden of andere anorganische verbindingen opgelost in water die dissociëren in positieve negatieve ionen. De nutriële elementen zijn de hoofd-meststoffen N, P en K, subhoofd-meststoffen Ca en Mg, en alle micro-elementen, zijn de positieve ionen.De negatieve ionen, meestal zuurstof of waterstof binden zich tot gasvormige moleculen of gaan een verbinding aan(oxidatie) met andere elementen. De negatieve ionen afkomstig van voedingszouten hebben geen functie.

Bij toepassing van enkel minerale meststoffen verblijven de positieve ionen (nutriële elementen) in oplossingen in hydrosubstraten kunnen zij zich nergens mee binden en gemakkelijk afvoeren via drainage. Bij hydroculturen is er dus nooit sprake van buffering van nutriënten. Wanneer een rijk substraat nagebootst moet worden in hydrocultuur moet een continue irrigatie plaatsvinden. De plant kan dan weliswaar geforceerd voorzien worden, echter is overdosering geen zeldzaamheid en leidt meestal tot tegenvallende resultaten.(Meestal zijn het de kleine overdoseringen die niet herkent worden en de ontwikkeling in de plant remmen)

De organische componenten hebben de functies;

-Aanbod van elementen die gebonden zijn aan grote organische ionen of anders gebonden
-Aanbod van organische verbindingen voor opbouw van secundaire structuren in de plant (Smaak, Kleur, Consistentie van structuren, etc)
-Stimulering van “Lutum-effecten”

Lutum is de benaming voor gronddeeltjes die kleiner zijn dan 2µm.

De lutum deeltjes bestaan uit platte plaatjes die op elkaar zitten. Deze deeltjes hebben een negatieve ionenlading. Dit is de reden dat kleigrond meestal vruchtbaarder is dan zandgrond. Door de negatieve lading van de kleifractie is de bodem in staat om (positieve) ionen aan mineralen die opgelost in het bodemwater te binden aan de kleifractie.Hierdoor spoelen de mineralen niet met het grondwater mee, maar blijven zij gebonden aan de kleideeltjes en kunnen op deze manier opgenomen worden door de planten.

Onze MO-meststoffen zijn verrijkt met humus(zuren) die de lutumfractie in stand houden en dus de buffering van nutriële elementen (negatieve ionen) stimuleren.

In aarde(mengsels) zijn klei- en veengehalte essentiële criteria. Helaas blijken de meeste commerciële mengsels te bestaan uit (huisvuil)compost met daaraan toegevoegde kunstmeststoffen. Een lutum- of kleifractie is meestal niet aanwezig. Hierdoor zijn deze mengsels fysiologisch  en chemisch instabiel en zeer corrosief. In steriele anorganische substraten (steenwol, mapito) kan nooit kationisatie worden opgewekt. In organische substraten zoals cocos en kleikorrels is het beperkt mogelijk een buffer te genereren met kationsatie, echter niet vergelijkbaar met aarde(mengsels)

Naast al onze meststoffen, bevatten de specifieke producten zoals Healthy Gardening HuminPlus een hoge lutumfractie. HuminPlus dient het onderhoud van de fysiologie van aardemengsels. Toediening gaat corrosie tegen en blijft het substraat langer in conditie. Met een hoge lutumfractie kan volstaan worden met een lage an-ionisatie om optimaal de plant te voorzien van nutriënten. Een lage an-ionisatie bevordert de passieve opname in de plant en houdt het verschil in osmolariteit van het water in het substraat en celvocht klein. Middels verdamping en capillariteit hoeft daarom geen opname middels gradient te worden geforceerd. We kunnen dus stellen dat we met de juiste substraat fysiologie een plant op natuurlijke wijze optimaal kunnen laten fuctioneren.

Het belang om een substraat fysiologisch in conditie te houden is dus bijna net zo groot als het aanbod van nutriënten.