Healthy Gardening – toepassingen

De toepassingen van een combinatie van minerale en organische meststoffen is voor bijna alle gewassen de meest effectieve vorm van bemesting voor intensieve teelten.De ideale verhouding van minerale- en organische componenten 60%-40%. De organische componenten zijn eindproducten(digitstaten) uit anaerobe  afbraak van plantaardig materiaal. Door de hoogwaardige minerale componenten is de groeidynamiek zeer hoog. Overbemesting is vrijwel niet mogelijk en door de bufferende werking is continu fertigatie niet nodig. De kwantitatieve ontwikkelingen zijn hoog en de kwaliteit van de eindproducten laat niets te wensen over.

Aan de plant worden meststoffen aangeboden in optimale opneembare vorm en krijgt de kans optimaal in geur, kleur en smaak te ontwikkelingen. Organo-minerale meststoffen zijn zeer gebruikersvriendelijk en bijzonder economisch.

Healthy Gardening RhizzoPlus

Organo-minerale wortelstimulator met bio- organische fungisiden en IBA

Toepassing:
In stekken vóór en na de wortelontwikkeling
Dosering 1:1000 met waterbeurt meegeven of inwateren van stekmedium
E.c. metingen niet nodig(mogelijk)

Healthy Gardening Universal Plus groen (Groei)

Organo-minerale basis meststof als concentraat voor gewassen in vegetatief stadium geteeld op organische substraten of aarde(mengsels)

Toepassing:
Éénmaal tot tweemaal doseren 1gr/ 2 Liter water gedurende groeistadia of vroege bloei
E.c. metingen niet nodig(mogelijk)

Healthy Gardening Universal Plus Rood (Bloei)

Organo-minerale basis meststof als concentraat voor gewassen in bloei stadium geteeld op organische substraten of aarde(mengsels)

Toepassing:
Één tot tweemaal doseren 1grl/2 Liter water gedurende bloeistadia.
E.c. metingen niet nodig(mogelijk)

Healthy Gardening FinalePKPlus

Organo-minerale krachtvoeding als concentraat voor gewassen in finale bloeistadia geteeld op organische substraten of aarde(mengels)

Toepassing:
Één tot tweemaal doseren 1:1000(1 ml/liter) samen met Healthy Gardening Universal Plus Rood gedurende finale bloei stadia
E.c. metingen niet nodig(mogelijk)

Om een voorbeeld te geven de bekijk de nutritie van de tomatenplant